Wielkopolska Grupa Zarządców

Aktualności

22 kwietnia 2016

Jednorazowa wpłata na fundusz remontowy, czy zgodna z prawem?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 września 2013 roku (sygn.. akt I ACa 571/13) system zaliczkowy nie jest jedynym sposobem na pokrywanie przez członków wspólnoty kosztów zarządu nieruchomością. 

Przeczytaj dalej
20 kwietnia 2016

A jednak można. Inne kraje Unii Europejskiej znalazły na to sposób.

Inne kraje Unii Europejskiej znalazły sposób na zabezpieczenie roszczeń wspólnot mieszkaniowych w stosunku do niepłacących właścicieli.

Przeczytaj dalej
13 kwietnia 2015

Chaos parkingowy na terenie Wspólnot Mieszkaniowych – czy jest do opanowania?

Stopnień zmotoryzowania Polaków jest coraz większy a projekty deweloperskie zakładające większe niż minimalną liczbę miejsc parkingowych – relatywnie droższe. Wyższe koszty utrzymania dotyczą np. konserwacji, oświetlenia, urządzeń, podatków czy kosztów użytkowania wieczystego. Te aspekty najczęściej wpływają na sytuacje parkingowe na polskich osiedlach. Kierowcy zwykle pozostawiają pojazdy na chodnikach, przy murach budynku czy na trawnikach przylegających do osiedla. Niszczą zieleń i blokują ciągi komunikacyjne. Źle zaparkowany samochód, oprócz tego, że utrudnia przejście czy przejazd innym użytkownikom, stanowi niemałe zagrożenie. Może blokować dojazd np. pogotowia czy innych służb, gdzie istotny jest czas reagowania. 

Przeczytaj dalej
24 września 2015

10 grzechów głównych nieuczciwych zarządców

Czy Twoja Wspólnota Mieszkaniowa jest w dobrej kondycji finansowej?

Czy jest bezpiecznie?

Czy jest czysto?

Czy ktoś zadbał o przyszłość budynku?

Warto to wiedzieć, aby żyć komfortowo, spokojnie i nie doznać szoku, gdy nagle zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej diametralnie wzrosną i okaże się, że wspólnota jest mocno zadłużona.

Poniżej przykłady działań osób odpowiedzialnych za zarządzanie, których trzeba sie wystrzegać.

Przeczytaj dalej
10 kwietnia 2015

Zarządzanie nieruchomościami a odmowa dostępu do lokalu

We wspólnotach mieszkaniowych bardzo częstym zjawiskiem jest odmowa dostępu do lokalu co uniemożliwia zarządcom prawidłowe zarządzanie nieruchomościami a co więcej naraża wspólnotę na ewentualne sankcje prawne czy finansowe. Jakie narzędzia prawne ma w takiej sytuacji do dyspozycji zarządca nieruchomości? 

Przeczytaj dalej
18 lutego 2014

Sporne parkowanie samochodów z LPG

Szacunkowo po polskich drogach jeździ około 2 miliony aut wyposażonych w instalację typu LPG. Powodem, dla którego niechętnie pozwala się na parkowanie tych aut w garażach podziemnych, jest wykorzystywany w instalacji propan-butan.

Przeczytaj dalej
15 kwietnia 2014

Od Spółdzielni do WSPÓLNOTY (cz. I)

Zmiana prawa spółdzielczego do jakiej doszło w 2007 roku dała spółdzielcą prawo ubiegać się o przekształcenie własnościowego prawa lokatorskiego we własność oraz działanie w oparciu o ustawę o własności lokali.

Przeczytaj dalej
21 stycznia 2014

Nowe zasady mierzenia powierzchni

Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzenia nowych zasad pomiarów powierzchni użytkowej lokali i budynków.

Przeczytaj dalej
24 września 2015

snowy

Czy Twoja Wspólnota Mieszkaniowa jest w dobrej kondycji finansowej?

Czy jest bezpiecznie?

Czy jest czysto?

Czy ktoś zadbał o przyszłość budynku?

Warto to wiedzieć, aby żyć komfortowo, spokojnie i nie doznać szoku, gdy nagle zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej diametralnie wzrosną i okaże się, że wspólnota jest mocno zadłużona.

Poniżej przykłady działań osób odpowiedzialnych za zarządzanie, których trzeba sie wystrzegać.

Przeczytaj dalej
6 stycznia 2014

Wypowiedzenie umowy najmu

Zgodnie z artykułem 11 ustawy o ochronie praw lokatorów z dnia 21 czerwca 2001r (DzU 2005 nr 266, poz. 31, z późniejszymi zmianami), wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego musi mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i zawierać dokładną przyczynę, na podstawie której wynajmujący może wypowiedzieć umowę. Przyczyną wypowiedzenia może być:

Przeczytaj dalej
20 grudnia 2013

Od spółdzielni do wspólnoty (cz. II)

Zmiana prawa spółdzielczego do jakiej doszło w 2007 roku dała spółdzielcom prawo ubiegać się o przekształcenie własnościowego prawa lokatorskiego we własność oraz działanie w oparciu o ustawę o własności lokali.

 

Przeczytaj dalej
9 grudnia 2013

Ekodotacje

W grudniu 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska z 29 października 2010 roku. Zgodnie z nią wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz osoby fizyczne mogą ubiegać się już o dotacje na przedsięwzięcia ekologiczne, jak: usuwanie azbestu, montaż kolektorów słonecznych, wymiana pieców kaflowych na kotły gazowe. Dofinansowanie będzie można uzyskać z budżetu gminy lub powiatu.

Przeczytaj dalej
3 grudnia 2013

Kontrola budynku przed zimą

Zima jest prawdziwym sprawdzianem dla nieruchomości, a także pracy zarządcy. Aby uniknąć niepotrzebnych napraw, złości mieszkańców i dodatkowego stresu warto zadbać o budynek przed nadejściem mrozu i śniegu.

Przeczytaj dalej
28 listopada 2013

PESEL po zmianach

 

 

Przeczytaj dalej
7 listopada 2013

e-Faktury

Od 1 stycznia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich stosowania oraz udostępniania. (DzU z 28 grudnia 2010r. nr 249, poz. 1661).

Przeczytaj dalej
1 listopada 2013

Dotacja na remont kamienicy

Remont kamienic jest bardzo kosztowną inwestycją. Poza ociepleniem budynku, często należy wymienić system CO,  nieszczelne okna, uzupełnić dziury w dachu i usunąć wszystkie usterki.  W zależności od czynności remontowych, które chcemy wykonać na budynku możemy wybrać kilka źródeł dodatkowych pieniędzy.

Przeczytaj dalej
2 września 2013

Bezpieczeństwo na drogach wewnętrznych

Przepisy z uchwalonej w lipcu przez Sejm ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą być stosowane na drogach wewnętrznych, pod warunkiem, że zarządca określi tą drogę jako strefa ruchu. W miejscach tych zaostrzono kary za niedozwolone parkowanie na osiedlach.

 

Przeczytaj dalej
30 sierpnia 2013

Wycinka 10-letnich drzew

Ustawa nowelizująca ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku, zmiany do ustawy o ochronie przyrody z 2009r.(DzU nr 151, poz. 1220 ze zm.) DzU nr 119, poz. 804

Przeczytaj dalej
30 lipca 2013

Budowa bez zgłoszenia

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane, uchwalona 6 maja 2010r. opublikowana DzU nr 121, poz. 809, obowiązuje od 6 sierpnia br.

Przeczytaj dalej
7 sierpnia 2013

Montaż anten na dachu

Rozporządzenie ministra infrastruktury. DzU z 2010r. nr 115, poz. 773

Przeczytaj dalej
12 czerwca 2013

Obniżenie kosztów wspólnoty mieszkaniowej

Jednym z największych problemów każdego właściciela jest kontrola kosztów utrzymania jego nieruchomości. Każda metoda prowadząca do ich optymalizacji jest dobra pod warunkiem, że realizuje się ją – mówiąc potocznie – z głową, oraz że pojęcia optymalizacji kosztów nie rozumie się jako ich maksymalnego i bezwzględnego obniżania.

Przeczytaj dalej
28 maja 2013

Dane osobowe

Zgodnie z art. 200 kodeksu cywilnego, każdy współwłaściciel jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną. Podobnie jest w przypadku ustawy o własności lokali, gdzie prawo kontroli działalności zarządu przysługuje każdemu właścicielowi lokalu.

Przeczytaj dalej
22 maja 2013

Bez meldunku

Obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony dopiero od 1 stycznia 2014 r. Taki termin wynika z poprawek wniesionych przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych do rządowego projektu ustawy o ewidencji ludności.

Przeczytaj dalej
7 maja 2013

Mandatowe żniwa

Policja i straż miejska będą od jutra karać za łamanie przepisów na drogach wewnętrznych: osiedlowych uliczkach, parkingach pod centrami handlowymi i na placach dworcowych. O sprawie pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Przeczytaj dalej
17 kwietnia 2013

Dostępnienie informacji gospodarczych

Sejm znowelizował ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych (ukazała się w DzU nr 81, poz. 530), w wyniku czego wierzycielom łatwiej będzie przekazywać nazwiska dłużników biurom informacji gospodarczej.

Przeczytaj dalej